Bitako-a

Bitako-a - Raphaël Confiant | Showmesound.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Le livre a été écrit en 2021. Cherchez un livre sur showmesound.org.

INFORMATION

AUTEUR
Raphaël Confiant
DIMENSION
11,4 MB
NOM DE FICHIER
Bitako-a.pdf
ISBN
2606111217672

DESCRIPTION

An jenn boug lakanpay Lowen (komin li-nò Matinik), éti non'y sé Omè, ka désann viv an vil ek kay rété atè Mòn Pijwen, an katié popilè Fodfwans ki ni vié répitasion. I ka vini bon zanmi épi moun kontel Rigobè, ki ka potjiré'y an djob lanméri, ek i ka mété kò'y nan kay épi an jenn ti manzel yo ka kriyé Adliz. Pannan tout sé lanné-a i rété an vil la, i pa jen viré monté lakanpay wè manman'y ek frè'y, Serviyis, abo i té enmen yo kité enmen ka alé. Sé ki Orné té lé vini a tout fos an neg an vil, i té lé ped mes lakanpay-li ek fè moun pòté'y respé. Malè ba'y, sa i té ka kwè sa, sé pa sa i dékouvè. Anmizi-anmizi, i konpwann ki lavi an vil, sé an lavi éti chak moun ka goumen pou pwop lentéré'y, an lavi koté moun pa konnet sa yo ka kriyé lanmitié ek lanmou. Omè ka vini trapé gwo ladjè épi Adliz, ki dayè té ka kònen'y, ek i ka koumansé drivayé atravè lavil-la kontel an boug ki vini fou an mitan tet. Jik tan i ka désidé vòltijé kò'y anba woul an loto. Liv Raphaël Confiant tala ka dékri nou an lépok (1950-60) éti Neg té koumansé désann Fodfwans pa krey davwa lizin ek distilri té ka fèmen toupatou an péyi-a. I ka montré difikilté yo trapé pou rivé anchouké ek sirviv adan an linivè ki pa té ta yo. Ki manniè tou an nouvo model kréyolité fè tan paret.

Ki ou lé, ki ou pa lé, sé déwò ou yé ek pa ni pies neg anlè latè Bondié-tala ki paré ba'w on pal. Sé anni anlè pwa kò flègèdè'w la pou ou sa koumansé apiyé.

Editeur Caraïbéditions. Date de parution 31 octobre 2018.

LIVRES CONNEXES